Eflatun’un Öğrencisi Aristotales

Eflatun'un Öğrencisi Aristotales

Eflatun’un Öğrencisi Aristotales Kim? ”Poetika” adlı eseriyle çağdaş politikanın, ”Ruh Üzerine” adlı denemesiyle ise bugünkü psikolojinin temellerini atmıştır. Bununla birlikte batı düşünce tarihini büyük ölçüde etkilemiş, bir çok kuramın babası, filozof, bilgi adamı. Böylelikle Aristotales, M.Ö 384 yılında Ege Denizinde bulunan Stagira adasında doğdu. Aristo’nun büyük babası Nicomachus, Büyük İskender’in büyük babasının saray hekimiydi. Dolayısıyla […]